VideoXpert Enterprise


System monitoringu dla małych i średnich instalacji

 

VideoXpert Enterprise

Skalowalny system zarządzania i nadzoru wizyjnego

W skrócie:

 • Niezwykle efektywne środowisko pracy
 • Intuicyjny interfejs
 • Elastyczna architektura systemu ułatwiająca
  współpracę z urządzeniami firm zewnętrznych
 • Skalowalność uzyskana dzięki
  modułowej budowie systemu
 • Można zastosować samo oprogramowanie
  lub skorzystać z dodatkowych funkcji sprzętu Pelco
 • Łatwa migracja z istniejących rozwiązań Pelco
Systemy zarządzania sygnałem wideo są z natury złożone – złożone w stopniu, który często przytłacza użytkownika. Rezultatem jest długotrwały proces poznawania systemu oraz nieprecyzyjna prezentacja informacji.
System VideoXpert™ jest inny.
Jego intuicyjny i łatwy w obsłudze interfejs wyświetla najważniejsze informacje w momencie, w którym są one najbardziej potrzebne. Dzięki temu specjaliści od bezpieczeństwa mogą szybko podejmować skuteczne decyzje, ułatwiające pracę w twojej firmie.
Dzięki zaawansowanym możliwościom integracji, system VideoXpert™ potrafi wykorzystać doświadczenie innych firm zapewniając użytkownikowi dopasowaną funkcjonalność i maksymalną elastyczność. Sprawdź łatwość obsługi, niezawodność oraz wydajność naszych rozwiązań.

Ujednolicony interfejs użytkownika

 • przeciągalne elementy interfejsu pozwalają na szybką rekonfigurację pulpitu roboczego użytkownika
 • organizacja oparta na tagach
 • mechanizm zakładek zbliżonych wyglądem do przeglądarki internetowej zapewnia wygodną prezentację danych z różnych źródeł
 • niezależne podglądy strumieni wideo wyświetlane są równocześnie z wybranymi widokami, mogą być one także współdzielone z innymi użytkownikami
 • wszystkie strumienie wideo dostępne są z jednego miejsca, można je przeglądać w trybie sekwencyjnym, przy użyciu zakładek alarmowych oraz funkcji przeglądania zdarzeń

Zarządzanie incydentami i zdarzeniami

 • skrócony czas reakcji dzięki niestandardowej konfiguracji alarmów o zdarzeniach oraz wizualne powiadamianie o alarmach w czasie rzeczywistym za pomocą podglądu zdarzeń
 • synchronizacja plików wideo i możliwość zaznaczenia wybranych fragmentów filmu przy pomocy zakładek pozwalające na wygodne obejrzenie wybranej sceny z różnych ujęć
 • wydajny mechanizm śledztwa umożliwiający szybką lokalizację i zestawianie odpowiednich strumieni wideo, co pozwala
  na stworzenie eksportowalnej historii nadzoru, która może ułatwić szybką reakcję na zdarzenie

Pluginy innych producentów

 • rozwiązanie zintegrowane z produktami partnerów strategicznych, dostępne za pośrednictwem interfejsu VideoXpert dla pojedynczego użytkownika
 • nakładka wideo z ważnymi danymi biznesowymi
  połączenie danych operacyjnych i bezpieczeństwa przy pomocy systemu wideo
 • rozszerzenie funkcjonalności poprzez integrację z partnerami

Obserwacja dookólna

 • Integracja z kamerami Optera™ zapewnia obserwację dookólną o polu widzenia 180º, 270º i 360º
 • mechanizm iPTZ dostępny na żywo lub z nagrań wideo
 • panoramiczne i dookólne widoki o pełnej rozdzielczości zapewniające ciągłe pole widzenia

Wysoka niezawodność

 • kompatybilność z trybem nagrywania VXS Failover and Redundant wydłużająca czas bezawaryjnej pracy systemu
 • rozszerzenie możliwości wyświetlania obrazu po zastosowaniu zaawansowanego dekodera
 • system zaprojektowany tak, aby zmaksymalizować czas jego bezawaryjnej pracy oraz zapewnić jak największą dostępność sygnału na dowolnej platformie sprzętowej

Centralne zarządzanie sygnałem wideo

 • możliwość połączenia wielu systemów zarządzania wideo w jeden prosty interfejsu przy pomocy systemu VideoXpert™
 • agregacja danych pochodzących z rozproszonych i zróżnicowanych zasobów sieciowych pozwalająca na utworzenie i utrzymanie spójnego systemu zarządzania sygnałem wideo

Uwzględnione wymogi migracji

 • możliwość migracji z istniejących konfiguracji systemów Endura® oraz Digital Sentry® do środowiska VideoXpert™
 • zwiększony czas retencji przy jednoczesnej minimalizacji czasu przestoju w archiwum danych
 • wydajna, modularna i skalowalna pamięć masowa, niezależna od innych modułów VXS

Pobierz karty katalogowe

 

 

VXE System

VXE Oprogramowanie

VXE Rejestrator sieciowy